UAB „TPL Technologies“ įgyvendina projektą „Naujos gamybos organizavimas UAB „TPL Technologies “. Projekto tikslas – investuoti į modernių technologijų diegimą, siekiant sukurti naujus gamybos pajėgumus naujiems gaminiams gaminti ir padidinti įmonės produktyvumą. Projekte numatoma įsigyti metalo apdirbimo įrenginius: lazerinę ženklinimo sistemą, žiedų tiesinimo stakles, tekinimo stakles, automatines žiedų lenkimo stakles ir lazerines pjaustymo stakles. Įgyvendintas projektas leis pagerinti produkcijos kokybę, padidinti įmonės gaminių eksporto apimtis, bendrą gamybos apimtį, darbo našumą ir įmonės veiklos konkurencingumą.

Projekto pavadinimas: Naujos gamybos organizavimas UAB „TPL Technologies“

Projekto vykdytojas UAB „TPL Technologies“.

Bendra projekto vertė: 269 990 EUR.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui  skiriama: 175 493 EUR.

 

Projekto vykdymo pradžia: 2019-07-29.

Projekto vykdymo  pabaiga: 2021-09-06